Goshen High School

Latest scores

Winter Sports
 
12-11-17
Girls Varsity Basketball Win Goshen 45 vs Middletown Madison 43
12-8-17
Boys Varsity Basketball Win Goshen 72 vs Western Brown 69
12-7-17
Girls Varsity Basketball Win Goshen 50 vs Batavia 26
12-5-17
Boys Varsity Basketball Win Goshen 74 vs Williamsburg 66
12-4-17
Girls Varsity Basketball L Goshen 38 vs Lynchburg-Clay 45
12-2-17
Girls Varsity Basketball L Goshen 37 vs Scot 65
11-30-17
Girls Varsity Basketball Win Goshen 42 vs Western Brown 21
11-27-17
Girls Varsity Basketball L Goshen 34 vs Williamsburg 65
11-25-17
Girls Varsity Basketball Win Goshen 51 vs Ross 29 
Fall Sports
11/3/17
Varsity Football Playful Game L Goshen 27 vs Dayton Dunbar 28
10/27/17
Varsity Football L Goshen 14 vs New Richmond 51
10/20/17 
Varsity Football Win Goshen 41 vs Batavia 0
10-19-17
Volleyball Win Goshen 3 vs Northwest 0 
10/17/17
Boys Soccer L Goshen 0 vs Fenwick 1
10/16/17
Girls Soccer L Goshen 0 vs New Richmond 11
10/13/17
Varsity Football Win Goshen 33 vs Clinton Massie 31
10/12/17
Boys Soccer L. Goshen 0 vs New Richmond 2
Girls Soccer L Goshen 0 vs New Richmond 8
Volleyball L Goshen 0 vs New Richmond 3
10/10/17
Boys Soccer L. Goshen 0 vs Wilmington 6
Girls Soccer L Goshen 0 vs Wilmington 4
Volleyball Win Goshen 3 vs Wilmington 0
10/9/17
Volleyball Win Goshen 3 vs Colerain 0
10/5/17
Boys Soccer L. Goshen 0 vs Georgetown 2
Girls Soccer L Goshen 1 vs Georgetown 3
10/4/17
Volleyball Win Goshen 3 vs Clinton Massie 2
10/3/17
Girls Tennis Win Goshen 6 vs Batavia 0
Volleyball Goshen 3 vs Batavia 1
Boys Soccer L Goshen 0 vs Batavia 4
Girls Soccer L Goshen 0 vs Batavia 7
10/2/17
Boys Soccer Win Goshen 7 vs Clinton Massie 0
Girls Soccer L Goshen 2 vs Clinton Massie 5
9/29/17
Varsity Football Win Goshen 56 vs Western Brown 0
9/28/17
Girls Tennis SBAAC Tournament Goshen Takes first place
Volleyball Win Goshen 3 vs Felicity Franklin 0
Boys Soccer Win Goshen 5 vs Blanchester 1
Girls Soccer Win Goshen 4 vs Blanchester 2
9/27/17
Volleyball L Goshen 2 vs Western Brown 3
Girls Tennis L Goshen 2 vs Milford 3
9/26/17
Girls Tennis Win Goshen 4 vs Wilmington 1
Boys Soccer L Goshen 0 vs Western Brown 6
Girls Soccer L Goshen 0 vs Western Brown 5
9/25/17
Volleyball L Goshen 0 vs Indian Hill 3
9/23/17
Boys Soccer Tie Goshen 1 vs Middletown Madison 1
Volleyball Win Goshen 3 vs Miami Valley Christian 1
9/22/17
Varsity Football Home Goshen 41 vs Blanchester 0
9/21/17
Girls Soccer L Goshen 0 vs Reading 2
Girls Volleyball Win Goshen 3 vs New Richmond 1
Girls Tennis Win Goshen 3 vs Clinton Massie 2
9/20/17
Girls Volleyball Win Goshen 3 vs Norwood 0
Girls Tennis Win Goshen 4 vs New Richmond 1
9/19/17
Girls Soccer L Goshen 0 vs New Richmond 8
Boys Soccer L Goshen 1 vs New Richmond 2
9/18/17
Volleyball Win Goshen 3 vs Wilmington 0
Girls Tennis Win Goshen 5 vs Little Miami 0
9/15/17
Varsity Football Win Goshen 55 vs Norwoood 17
9/14/17
Girls Tennis Win Goshen 3 vs Western Brown 2
9/12/17
Volleyball Win Goshen 3 vs Clinton Massie 0
Boys Soccer L Goshen 0 vs Wilmington 3
Girls Soccer L Goshen 0 vs Wilmington 3
9/11/17
Volleyball L Goshen 0 vs Kings 3
9/8/17
Varsity Football Win Goshen 50 vs Williamsburg 7
Girls Tennis Win Goshen 5 vs Batavia 0
9/7/17
Girls Tennis Win Goshen 4 vs New Richmond 1
Boys Soccer Win Goshen 2 vs Fayetteville 0
Girls Soccer Win Goshen 1 vs Fayetteville 0
9/6/17
Girls Tennis Win Goshen 4 vs McNicholas 1
Volleyball Win Goshen 3 vs Fayetteville 0
9/5/17
Girls Soccer L. Goshen 0 vs Clinton Massie 2
Boys Soccer Win Goshen 7 vs Clinton Massie 2
Volleyball Win Goshen 3 vs Batavia 1
9/2/17
JV FootbalWin Goshen 21 vs Hillsboro 0
9/1/17
Varsity Football Win Goshen 39 vs Hillsboro 15
8/31/17
Volleyball Win Goshen 3 vs Princeton 2 (5-18, 18-25, 25-19, 20-25, 15-10)
Girls Tennis Win Goshen 4 vs Wilmington 1
8-29-17
Girls Soccer L. Goshen 1 vs Batavia 7
Boys Soccer L. Goshen 1 vs Batavia 6
Volleyball L Goshen 2 vs Western Brown 3 (21-25, 26-24, 25-21, 21-25, 15-12)
8-28-17
Girls Soccer Win Goshen 7 vs Felicity 0
Boys Soccer Goshen 8 vs Felicity 0
8-26-17
Varsity Football Win Goshen 56 vs Holy Cross 9
Cross Country Fayetteville Boys finished first, Girls finished second
8-24-17
Girls Soccer L Goshen 2 vs Deer Park 4
Boys SocceTie Goshen 1 vs Deer Park 1
Volleyball L Goshen 0 vs Walnut Hills 3 (25-9, 25-16, 25-18)
Girls Tennis Win Goshen 3 vs Clinton Massie 2
8/23/17
Girls Tennis L Goshen 2 vs Madiera 3
8-22-17
Girls Soccer L Goshen 0 vs Western Brown 5
Boys Soccer Goshen 0 vs Western Brown 2
8/15/17
Girls Tennis Win Goshen 3 vs Western Brown 2